Reportage: Skatteverkets krokben för maskinsamarbeten

Ett av Skatteverkets beslut riskerar att ställa till det rejält för landets lantbrukare och andra som driver mer än ett företag i ett upplägg där företagen fakturerar varandra.

Reporter: Per Ola Olsson 
info@magasinetlandsbygd.se

Skatteverket har som bekant som praxis att driva fall som kan bli prejudicerande. Tidigare i höst landade myndigheten i uppfattningen att en företagare försökt komma undan skatt, och dömde ut skatt och skattetillägg om totalt runt 800 000 kronor.

Startade aktiebolag

Företagaren har ända sedan starten drivit sitt företag som enskild firma, och har hyrt ett utrymme där firman haft sin verksamhet. För några år sedan blev det lite stökigt med hyresvärden varför företagaren startade ett aktiebolag som köpte lokalerna. Aktiebolaget hyrde sedan ut utrymme till såväl företagarens enskilda firma som till de andra företag som redan också höll till i lokalerna. Priset för både företagarens enskilda firma och för de andra var samma som innan ägarbytet.

Hyran för hög trots oförändrat pris

Skatteverket menar att företagaren med detta upplägg låtit sitt aktiebolag fakturera den enskilda firman orimligt hög hyra i syfte att komma undan skatt. Detta trots att aktiebolaget i enlighet med lagen redovisat och betalat bolagsskatt. Detta även trots att aktiebolaget om det debiterat huvudmannens enskilda firma för mycket även debiterat de andra företagen för mycket, och att Skatteverket som ska beivra brott då har som skyldighet att åtalsanmäla aktiebolaget för ocker, vilket ligger under allmänt åtal.

Ställer till det för jordbruksaktiebolag

Skatteverkets nya sätt att se på saken riskerar att ställa till det bland annat för lantbrukare som driver sitt lantbruk som aktiebolag. Upplägget är ju oftast att lantbrukaren äger fastigheterna, har en enskild firma för arrendeintäkter och eventuellt underhåll, samt driften i ett aktiebolag som betalar arrende till den enskilda firman. Är arrendet, i praktiken interndebitering, inte i enlighet med vad Skatteverket tycker är rimligt finns risk för skattetillägg och att den enskilda firman åker på att betala såväl skatt och sociala avgifter för inkomster den inte har. Ligger företagarens pengar då i aktiebolaget får denne inte låna dem för att betala skatten för den enskilda firman.

Och för maskinsamarbeten

Det ställer även till det för de maskinsamarbeten som sker i aktiebolagsform. Hela poängen med dessa är att sänka kostnaden för huvudmännen i deras företag. Uppmärksammar skatteverket att aktiebolagets prissättning till delägarna inte är i nivå med, låt säga, de maskinkostnadskalkyler som finns är risken att myndigheten med sin nya tolkning menar att delägarna fakturerar fel summor i syfte att undkomma skatt. Eller ännu värre att de försöker tömma aktiebolaget för tillgångar.

LRF gör inte saken bättre

Vad som ytterligare ställer till det är att LRF lobbat för att olika firmor med olika huvudmän ska ses som en om de drivs i samarbete. Till exempel under ett generationsskifte då både föräldrageneration och nästkommande generation driver varsitt företag, och det flyttas ganska stora summor mellan företagen. Inte helt sällan utan att det flyttats varor eller tjänster av samma värde i andra riktningen.

Per-Ola Olsson
info@magasinetlandsbygd.se

Dela artikeln

Shares

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.