Opinion: Bilden av landsbygden

Vi blir allt mer främlingar i vårt eget land. Något lite läskigt som man gör säkrast i att avskärma sig ifrån. När historien om oss skrivs är det någon annan som skriver den åt oss. Vi från landsbygden behöver tydligare nå djupt in i storstadens alla gränder.

Av Rickard Axdorff,
Magasinet Landsbygd

Vem bestämmer vad andra får veta är en fråga som återkommer till mig. Nyligen skrev statsstödd media att vi ska skämmas för våra bönder under rubriken ”Bondeskam”. Och alla på landet är alla bönder ur ett urbant perspektiv. Den bidragsdopade statstelevisionen berättar inte att lantbrukare föder ett helt jordklot med mat och produkter med ett nettoutsläpp nära 0 procent enligt samma IPCC-rapport. Men den historien kommer inte berättas.

Bilden av landsbygden är som alla bilder, beskuren, och då faller mycket viktigt bort och bildens fokus förflyttas till något oigenkännligt för oss men bekvämt för andra.   

För att landsbygden inte längre ska framställas som den nedsmutsande och lite svårbegriplige tysta främlingen till storstadsmänniskorna behövs en annan berättelse. Vi på landsbygden behöver själva beskriva vår egen historia, våra tillkortakommanden och våra fördelar. Vi behöver utmana den befintliga publicistiska storstadsstrukturen och själv skildra berättelsen om landsbygden.

Landsbygden behöver få en djupgående folklig förankring inte för landsbygdens rätt att finnas till utan för vad vi tillför hela landet.

Landet som helhet måste dämpa blodflödet i det sår som uppstår mellan stad och land, mellan stat och människor, som nu vägrar att koagulera utan snarare håller på att börja lukta illa. Än mer salt i såret kommer till slut leda till en dyr operation och klockan tickar. Först när vardagsmänniskans värderingsmallar i hela landet förändras på ett sett som leder till att vi på landsbygden inte längre är främlingar, först då kan förnuftiga tankar växa sig starka som stärker landet som helhet. 

Vi behöver nyttja hela landets förmågor och då måste berättelsen om landsbygdens och dess värderingar nå utanför landsbygden. Jag skäms inte för vår existens och det ska ingen annan behöva göra heller. Vi behöver utmana storstadsnormen och dess förhärskande syn på samhället som sprids av vänsterorienterade journalister. 

Centralisering av media ger allt fler och större ”black spots”. Om man, likt mig, anser att landsbygden är en viktig komponent av ett fungerande samhälle och att mycket av den klokskap som bor där skulle gynna hela landet om den spreds till fler behöver vi alla hjälpas åt. Vi behöver var och en fråga oss vilken möjlighet vi har att bryta den polariseringen som sker genom hela landet. Inte minst mellan individens rättigheter det allmännas roffarmentaslitet. Dessa är djupt olyckliga men förståeliga då de bygger på den information som människor matas med.

Landsbygden behöver bli bättre på att nå fram till läsarkretsen på storstadsscenen, där de stora politiska besluten tas, med ett annat innehåll. Först när landsbygdens problem och möjligheter når storstadsläsarna med tyngd kommer kampen om framtiden, som är en kamp om ord och vem som skriver dessa, att kunna vinna över vardagsmänniskornas värderingar till landsbygdens och landets fördel.  

Stötta Magasinet landsbygd, klicka här.

Rickard Axdorff
Magasinet Landsbygd

Dela artikeln

Shares

1 kommentar

  1. Jag blev faktiskt lite orolig för att Rickard startade och driver naturbrukarna men sista inlägget är daterat för mer än ett år sedan. Ett initiativ med en förening som säkert har betalande medlemmar och medlemsmöten som verkar helt övergivet! Och när jag kopplade på ”follow” kom det en för lång serie ovidkommande grejer. Rickard har svårt att hålla fokus länge. Finns ingen annan som kan ta över naturbrukarna? Och bloggen Egendomligt som verkar självdött för tre år sedan! Just på denna blogg finns ett antal utrymmen för kommentarer men ingen kommentar. Undrar om jag kommer att få se den här kommentaren? Visserligen tror jag det planerade mer storskaliga Magasinet har större överlevnadschans och stöder det men mer självdisciplin och uthållighet behövs om Rickard skall vara huvudansvarig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *